41 361 25 22 / opakowania

41 362 00 65 / hurtownia

Ogłoszenia

 

Zapraszamy do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE KIEL-TECH SP. Z O. O., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej. 

 

Szczegóły w załączniku: 

 

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz  dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych

Załącznik nr 4 - wzór umowy warunkowej


 

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy 
Kiel-Tech sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: 

- docieplenie stropodachu


Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy 

Kiel-Tech sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: 

- montażu instalacji fotowoltaiki o mocy 39,52 kWp


Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy 

Kiel-Tech sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: 

- docieplenie ściany zewnętrznej zachodniej budynku

- wymiana okien aluminiowych

- wymiana okien stalowych

- wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych


Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy 

Kiel-Tech sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: 

 - modernizacji kotłowni


Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy 

Kiel-Tech sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: 

- wymiany źródeł oświetlenia na energooszczędne


 

Zaproszenie do składnia ofert w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce

na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy Kiel-Tech sp. z o.o.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: zakup i montaż licznika ciepła


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Kielce, 04.12.2017 r.

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.), tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 01.12.2017 r. do godz.10.00

kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
KIEL-TECH Sp. z o.o.

ul. Jana Karskiego 2
25-214 Kielce

HURTOWNIA ELEMENTÓW METALOWYCH
+48 41 362 00 65
+48 41 361 23 75
metal@kieltech.pl
hurtmetal@kieltech.plPRODUKCJA OPAKOWAŃ I GALANTERII BIUROWEJ
+48 41 361 25 22
+48 41 361 29 77
g.hyb@kieltech.pl
sekretariat@kieltech.pl
opakowania@kieltech.pl

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies.

Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.