41 361 25 22 / opakowania

41 362 00 65 / hurtownia

Ogłoszenia

 

Zaproszenie do składnia ofert w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce

na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy Kiel-Tech sp. z o.o.”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: zakup i montaż licznika ciepła

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż licznika ciepła (ciepłomierz ultradźwiękowy UH 50 DN 50) o przepływie 15 m3/h, dł. korpusu 270mm służący do pomiaru ilości ciepła metodą ultradźwiękową

Termin realizacji zamówienia: do 30.04.2018 R.

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 07.05.2018 r w formie aneksu do umowy w przypadku :

-jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia montażu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający , czyli w powyższym przypadku absencją osoby odpowiedzialnej z ramienia zamawiającego za nadzór nad montażem licznika w dniu 28.04 i 30.04

 

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2018 godzina 15.00

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

plik zawiadomienia

 


 

Zapraszamy do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE KIEL-TECH SP. Z O. O., w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej. 

 

Szczegóły w załączniku: 

 

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz  dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych

Załącznik nr 4 - wzór umowy warunkowej


 

Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy 
Kiel-Tech sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: 

- docieplenie stropodachu


Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy 

Kiel-Tech sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: 

- montażu instalacji fotowoltaiki o mocy 39,52 kWp


Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy 

Kiel-Tech sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: 

- docieplenie ściany zewnętrznej zachodniej budynku

- wymiana okien aluminiowych

- wymiana okien stalowych

- wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych


Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy 

Kiel-Tech sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: 

 - modernizacji kotłowni


Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez ” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE KIEL-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” ul. Jana Karskiego 2; 25-214 Kielce na realizację projektu pt. „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy 

Kiel-Tech sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia

Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. Dotyczy: 

- wymiany źródeł oświetlenia na energooszczędne

kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
KIEL-TECH Sp. z o.o.

ul. Jana Karskiego 2
25-214 Kielce

HURTOWNIA ELEMENTÓW METALOWYCH
+48 41 362 00 65
+48 41 361 23 75
metal@kieltech.pl
hurtmetal@kieltech.plPRODUKCJA OPAKOWAŃ I GALANTERII BIUROWEJ
+48 41 361 25 22
+48 41 361 29 77
g.hyb@kieltech.pl
sekretariat@kieltech.pl
opakowania@kieltech.pl

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies.

Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.