Projekt „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy Kiel-Tech sp. z o.o.”

16.04.2020

PROJEKT UE
Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa P.P.-U. Kiel-Tech Sp. z o.o.

Planowane efekty oraz rezultaty:
– zmniejszenie zużycia energii końcowej
– zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery
– poprawa jakości powietrza..

Wartość projektu: 856 999,81 złotych
Dofinansowanie projektu z UE: 378 506,30 złotych


SHARE


Skip to content