Asset 4

System EasyWings

System EasyWings jest innowacyjnym w skali firmy produktem – nie występującym dotąd w ofercie firmy Kiel-Tech. Jednymi ze znaczących cech innowacji, jaką jest system EasyWings, są:

Asset 4

Szczegółowo, produkty EasyWings oparte są o:

Dla teczek do archiwizacji opracowano założenia wzornicze w postaci cech dotychczas nie występujących w produktach oferowanych przez przedsiębiorstwo, które jako całość, stworzą innowacyjną teczkę do archiwizacji:

Asset 4

Dla pudła archiwizacyjnego EasyWings, oparte są o:

Asset 4

Założenia wzornicze

Założenia wzornicze systemu EasyWings zgodne są ze diagnozowanymi potrzebami grup docelowych obsługiwanych przez firmę, tj.

02-02

Innowacje zastosowane

Innowacje zastosowane w produkcie dotyczą całej konstrukcji teczek i pudeł w tym:

02-02

Certyfikowane opakowania

Podkreślić należy, iż dokumenty przechowywane opakowaniach zaprojektowanych w systemie EasyWings są niezwykle ważne z punktu widzenia Instytucji Państwowych oraz w dużej mierze stanowią dziedzictwo narodowe i kulturowe, dlatego też wymagają szczególnego zabezpieczenia. Dlatego, opakowania archiwizacyjne EasyWings jako jedne z dwóch w Polsce, będą miały certyfikat ISO 9706 oraz certyfikat ISO 16245 (certyfikaty te wskazują na to, iż wyrób przeznaczony jest do długoterminowej archiwizacji), z tym, iż do tej pory były to teczki wiązane na tasiemkę, a teraz firma Kiel-Tech wprowadza na rynek innowacyjny wzorniczo system EasyWings o wyżej wymienionych funkcjonalnościach.